Čtení o samotě pro ty, kdo nemají rádi samotu

Samota je čas, kdy jsme fyzicky bez přítomnosti druhých lidí. V někom nepřítomnost druhých vyvolává pocit nepříjemného osamocení, jiný jásá. Když jsme sami, otevírá se více než jindy možnost pustit se do svého nitra a dostat se blíže sami k sobě. V principu je samota také možností chovat se zcela svobodně, neboli, jen podle sebe. Nikdo po […]

Encounterová skupina

Encounterová skupina je způsob, jak pracovat na svém osobnostním růstu. Znamená to větší porozumění sobě, vyjasňování vztahů s ostatními nebo aktivní utváření vlastního života. Děje se tak díky přímé interakci s lidmi ve skupině bez předem daného scénáře. Postupně budovaná důvěra umožňuje účastníkům časem odložit společenské masky a otevřeně a pravdivě projevovat své emoce a postoje […]