Intuice, část 3

Intuice je podvědomý mechanismus, který vědomé části naší mysli zprostředkovává okamžitý názor na to, co se zrovna děje kolem. V předchozích částech minisérie o intuici jsme hovořili o tom, jak intuice pracuje a proč je výhodné ji používat. Tentokrát se zaměřím na to, kdy je dobré svou intuici neposlouchat.

Naše intuice při své práci využívá podprahových signálů z okolí, které si neuvědomujeme, přesto je naše podvědomí zpracovává a vyhodnocuje. To ale není vše – při vyhodnocení intuice také využívá velký zásobník zkušeností, které jsme učinili během svého života a dokonce i zkušeností našich předků, které nám předali se svými geny. Je to velké bohatství a současně i slabina, protože intuice tím pádem selhává v situacích, které se svou povahou vymykají běžné lidské zkušenosti.

Jako extrémní příklad si můžeme vzít fyziku. Albert Einstein na počátku minulého století ve speciální teorii relativity postuloval, že nic se nemůže pohybovat rychleji než světlointuice a v důsledku toho se velmi rychle pohybující objekt (třeba tyč) jeví kratší než v klidu. To rozhodně není příliš intuitivní představa, vždyť ten vlak, co zrovna projel kolem, vypadal stejně dlouhý, jako když stál u perónu. Jenže většina vlaků se nepohybuje rychlostí blížící se rychlosti světla (tj. 300 000 km za vteřinu). Stejně tak pokud se zajímáme o objekty extrémně malých rozměrů, jako v kvantové fyzice, nemůžeme se na svou intuici spoléhat, protože si do kafe obvykle nasypeme víc než 5 molekul cukru.

Málokdo se zabývá teorií relativity nebo kvantovou fyzikou, ale existují i příklady z běžného života, kdy intuice není dobrým rádcem. Týká se to například některých ekonomických rozhodnutí nebo běžné mechaniky. Stačí si vzpomenout na to, jak se chová vozidlo na namrzlé vozovce, pokud se chceme vyhnout střetu s překážkou – intuice nám radí brzdit co to jde, tímhle způsobem ale jen dostaneme vozidlo do smyku a mimo naši kontrolu. Neintuitivní ale správné řešení je sešlápnout spojku a točit volantem.

Druhá, podstatnější oblast, kde intuice selhává, se týká našeho individuálního vnímání světa. Každý máme nějakou svou historii, ve které naše zážitky (zejména z raného dětství) formují emoční a myšlenkové vzorce, skrze které vnímáme svět okolo. A tyto vzorce někdy „vyhrají“ nad intuicí. Vaši rodiče se třeba doma nikdy nehádali a dávali najevo, že jakékoliv řešení zahrnující hádku, hněv a silné emoce, je nepřípustné. Velmi silně se tedy do vás zapíše odpor ke konfliktům a snaha se jim jakkoliv vyhnout.intuice Představte si, že později v dospělosti si chcete svůj právě koupený byt zrekonstruovat a hledáte vhodného architekta pro návrh rekonstrukce. Vyměníte si několik e-mailů s jedním architektem, dohodnete se na spolupráci a pak se sejdete v bytě, abyste společně prošli prostor a probrali první nástřel rekonstrukce, který už architekt přinesl s sebou. V osobním kontaktu s tímto člověkem však vaše podvědomí vyhodnotí, že „tady něco nehraje“ a navíc přinesený návrh není podle vás vůbec dobrý. Jiný „program“ ve vašem podvědomí však vyhodnotí situaci tak, že architekt už věnoval čas a energii do spolupráce s vámi a že pokud ho teď odmítnete, riskujete konflikt. Aniž si to uvědomujete, někde v hlavě se vám rozsvítí pomyslná červená kontrolka „RIZIKO KONFLIKTU“ a intuitivní vhled, že architekt pro vás není ten pravý, je zastaven před branami vědomí. Přitom „nahoře“ ve vědomí vypadá vše v pořádku, jen ten návrh rekonstrukce není nic moc a musí se udělat nový. A také se po schůzce s architektem cítíte nezvykle unaveni… jako byste toho odpracovali víc, než si uvědomujete. Přesnější by bylo říci, že v těchto případech svou intuici nevyužijeme, než že by selhala.

To jsou tedy potenciální rizika používání intuice: Nebude fungovat, pokud nemáme v paměti dost zkušeností podobných tomu, co právě podvědomě vyhodnocujeme, a nebude k dispozici, pokud její výsledky ohrožují nějaká naše hluboká přesvědčení a hodnoty.

Ve čtvrté a poslední části seriálu o intuici pohovořím o tom, jak se svou intuicí pracovat a jak ji rozvíjet.

INTUICE, část 1
INTUICE, část 2
INTUICE, část 4